Beaphar Ongedierte Huidspray (150ml)
Beaphar Ongedierte Huidspray (150ml)

SALE - Ongedierte Huidspray (150ml)

  • Merk: Beaphar
  • Voorraadstatus: 1

van € 9.49
voor € 7.99

Ongedierte Huidspray

Beaphar Ongedierte Huidspray, is een oplossing voor konijnen ter bestrijding van
ongedierte (luizen, mijten en vlooien). 

Dit dierengeneesmiddel van het merk Beaphar is geschikt is niet verkrijgbaar voor België,
dit product kan dan ook niet besteld worden door onze Belgische klanten en verzonden worden naar België.
 België heeft geen wetgeving van kracht is m.b.t. ‘geneesmiddelen uitgezonderd van registratie voor kleine huisdieren’
(= knaagdieren, vogels, reptielen, vissen) wat in Nederland (en in de UK, de  ‘small animal excemption scheme’) wel het geval is.
Dit item is dus in Nederland en in de UK een toegestaan geneesmiddel voor kleine huisdieren uitgezonderd van registratieplicht,
maar in België bestaat die wettelijke optie niet en daarom is dit product daar dus ook niet op de markt.
Nederlandse winkels mogen (om diezelfde reden) geneesmiddelen ook niet over de grens leveren aan Belgische consumenten.


Gebruiksaanwijzing en dosering Beaphar Ongedierte Huidspray 
schudden voor gebruik.


Vogels:
de vogel in de hand nemen en op een afstand van circa 25-30 cm kort bespuiten.
Kleine vogels (tot 100 gram) 1-2 keer sprayen en grote vogel 3-5 keer sprayen.
Begin bij de staart en spuit tegen de richting van de veren in.
Altijd alleen op het verenkleed spuiten en niet op de kop en onbevederde huid.
Behandel de kop als volgt: spuit de vloeistof op een doekje of handschoen en wrijf daarmee over de veren van de kop.
Bij een besmetting alle vogels behandelen.
Zorg voor een goede ventilatie tijdens en na de behandeling.
Indien nodig behandeling na 2 weken herhalen.
Gebruik bij voorkeur een handschoen (plastic) voor de hand waarin u de vogel vasthoudt.
Na de behandeling badwater verwijderen.
De spray is 2 weken werkzaam zolang de vogels niet baden.

Konijnen, knaagdieren en fretten:
wrijf stevig door de vacht en spray tegen de haarrichting in.
Laat het een minuut inwerken.
Daarna de vacht uitkammen.
Kleine dieren als cavia's 2-3 keer sprayen, grote konijnen en fretten 3-5 keer sprayen.
Zolang het dier last heeft van ongedierte, elke 2 weken behandelen, vooral op die plaatsen waar het ongedierte zich verzamelt.


Bijwerkingen Beaphar Ongedierte Huidspray  
Geen bijwerkingen bekend. Indien je ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt
wordt verzocht de (konijnkundige) dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Veiligheidsmaatregelen voor de gebruiker Beaphar Ongedierte Huidspray 
Toxisch voor vissen en bijen.
Het kan lange termijn bijwerkingen in het aquatisch milieu veroorzaken.
Voorkom contact met ogen, neus, oren, mond en anus.
Alleen voor uitwendig gebruik bij dieren.
Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeders.
Handen wassen na gebruik.
Voor uitwendig gebruik bij dieren.
Brandbaar, vermijd open vuur, vonken en niet roken tijdens gebruik.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken, spuitnevel niet inademen.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Bewaring- en verwijderingaanbevelingen Beaphar Ongedierte Huidspray 
bewaren in de oorspronkelijke verpakking op kamertemperatuur op een droge, donkere en goed geventileerde plaats.
Dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd

De spray die weken werkzaam is, is ook geschikt voor knaagdieren, fretten, kooi- en volièrevogels en duiven.

  • Beaphar Ongedierte Huidspray (150ml)
  • Beaphar Ongedierte Huidspray (150ml)